Теории на хомосексуалноста

fallenangel

Кога се зборува за хомосексуалноста најважно е да се испитаат сите теории поврзани со неа. Според научниците кои се занимаваат со оваа област постојат главно две теории на хомосексуалноста а тоа се психолошката и идеолошката теорија. Психолошката е таа која ја објаснува хомосексуалноста како сексуална ориентација а идеолошката е таа која оваа ориентација ја поткрепува преку средства за специфична идеологија и преку разни системи на верувања.

Психолошка теорија

Првата теорија прв ја разработил врвниот психолог Зигмунд Фројд. Тој ја опишува хомосексуалноста како посебно психичко растројство. Верувал дека постојат неколку фази на хомосексуалноста кои произлегуваат од нерешениот Едипов комплекс. Правел разлика помеѓу ексклузивна и не-обврзувачка хомосексуалност. Се обидувал да ја објасни појавата на хомосексуалноста како резултат на директни причини и ефекти т.е. како еден вид волја на самата индивидуа. Последователно на ова во 1973 години клиниките ја отстранија хомосексуалноста од својата листа на болести кои треба да се лечат. Денес постојат многу посовремени теории и сфаќања за оваа појава кои психологијата ги објаснува како креирање на сопствен идентитет.

Идеолошка теорија

Во изминатово време постоеле голем број на теории кои се обидувале да ја категоризираат хомосексуалноста како биолошка предиспозиција или пак растројство на личноста. Некои дури се обиделе да го поврзат развојот на мозокот со можноста да се стане хомосексуалец а други пак дека тоа е хомосексуална ориентација и сопствен избор. Според бројни анализи кои се направени постои голема можност хомосексуалец да се преобрази во хетеросексуалец и обратно што во старт го коси аргументот дека се работи за некоја генетска работа.

Се согласувам со фактот дека воспитувањето на деца уште како многу мали, со кого тие ќе се дружат и како ќе се социјализираат има големо влијание врз нивниот понатамошен живот, но тоа е нема никаква врска со генетиката. Денес постои посебна студија на теории која се занимава со овие прашања и е наречена ЛГБТ ( лезбејки, геј, бисексуалци, трансексуалци). За да дознаете повеќе за оваа студија посетете го линкот.

Fallenangel

Leave a Reply