Хомофобија

realperson

Хомофобијата (од грчкиот јазик. Homos, што значи  исти, еднакви и Фобос, што значи страв) претставува ирационален страв, омраза, предрасуди или дискриминација против лица со хомосексуална ориентација, а вклучувајќи ги и луѓето кои се така перципирани.

Институционална хомофобија- се однесува на бројот на начини на кои владата, работниот сектор, црквите и други институции и организации  вршат дискриминација врз основа на сексуална ориентација. За институционалната хомофобија често го користат името на Хетеросексизам.

Културна, колективна или социјална хомофобија е поврзана со општествените норми и стандарди кои убедуваат дека подобро е да се биде хетеросексуалец  и е повеќе морално отколку да се биде хомосексуалец. И  за културната  хомофобија се користи  терминот Хетеросексизам.

Хомофоб е името на личноста на секој пол, кои отворено изразува омраза кон луѓето од хомосексуалната ориентација.

Хетеросексизам – приод и став со кој се промовира хетеросексуалноста, како единствена легитимна форма на човековата сексуалност, и игнорирањето на постоењето на друга сексуална ориентација, го негира постоењето на лезбејки, геј мажи,  и бисексуални луѓе.

* Хомофобијата како збир на пристрасност првенствено е предизвикан од неинформираноста.

Како што е случај со сексизам и расизам, луѓето стануваат хомофобни според  активностите на општеството и културата која се води според предрасудите. Митовите за лезбејки, геј и бисексуалните луѓе продолжуваат да се пренесуваат во општеството, и покрај достапноста на точни информации. Многу возрасни луѓе продолжиле да веруваат во стереотипи кои се научени во детството, и некои религиозни и конзервативни организации промовираат дезинформации за човековата сексуалност. Достапноста на информации останува само на медиумите,  која често е со цел на профит, и која  пишува сензационално.

* Интерперсонална хомофобијата (малтретирање и индивидуалните дискриминација) може да се објасни со оглед на психолошките фактори во врска со предрасудите – латентно  за хомосексуални и бисексуални луѓе.

Луѓето што не се сигурни со својата сексуалност, или кои се чувствуваат загрозени од хомоскесуалците и бисексуалците се стремат кон ригидност на тоа која сексуалност е  “исправна” и можат да се обидат  насилно да реагираат на хомосексуални и / или бисексуални лица или да се стремат кон нивните убедувања, повикувајќи се на исто време на “нормалност” или религија.

Leave a Reply