Мисија

Сите сме родени под исто сонце со еднакви права. Ние сме млади луѓе кои сакаме да ве потсетиме да не заборавите на човечноста. Хомосексуалноста не е болест туку сексуална ориентација. Затоа престанете со дискриминацијата на овие луѓе, прифатете ги како дел од современото општество!